Blog

Čučanj

Često se sa razlogom čučanj naziva kraljem vežbi za noge. Prilikom izvođenja čučnja (pogotovo sa dvoručnim tegovima) aktivira se celo telo. Najviše su opterećene noge, zatim donji deo leđa, trbuh i ostali delovi tela. Takođe u zavisnosti od pojedinih varijanti …

Read more →

Trening za početnike

Da bi trening sa opterećenjem za početnike bio bezbedan i delotvoran, važno je razumeti utvrđena pravila treninga i proceniti fizičku i emocionalnu zrelost osobe.

Početak vežbanja bez prethodnog ili nedovoljnog iskustva najadekvatniji bi bio uz prisustvo trenera, odnosno stručnog lica …

Read more →

Metode treninga

U pojedinim fazama trenažnog procesa koji se odnosi na rad sa spoljašnjim opterećenjem, možemo primenjivati čitav niz principa koji nam mogu pomoći u transformaciji i razvoju različitih motoričkih sposobnosti. Primenom tih principa uz uvažavanje ostalih parametara u treningu, a pored …

Read more →

Istezanje pre i posle treninga

Istezanje je veoma važan deo svakog treninga, ali za razliku od snage, brzine i drugih motoričkih sposobnosti, fleksibilnost ne pripada grupi faktora koji direktno utiču na sam nastanak pokreta, već predstavlja morfo-funkcionalno svojstvo koje olakšava njegovo izvođenje. Fleksibilnost podstiče razvoj …

Read more →

Trening u funkciji prevencije povreda

Primarni efekti treninga su: razvoj i održavanje psihofizičkih sposobnosti, odlaganje reakcija umora, ubrzavanje procesa oporavka i smanjenje broja i težine povreda. Fizička aktivnost doprinosi prevenciji povreda kroz unapređenje i razvoj mišićnog i vezivnog tkiva, fleksibilnosti i proprioceptivnog treninga. Preventivni trening …

Read more →

Trening snage za žene

Potreba mišićne snage je jednako važna kako kod muške tako i kod ženske populacije. Pošto svaki pojedinac ima specifičnu anatomsku i fiziološku strukturu, važno je da programi treninga budu prilagođeni svakom vežbaču pojedinačno i usklađenji sa ličnim potrebama. Istraživanja pokazuju …

Read more →