U cilju stvaranja pozitivnog odnosa prema sportu i rekreaciji, kao sastavnom delu brige za zdravlje, FITNESS CENTAR COMBAT je pokrenuo brojne sportsko-rekreativne programe, sa ciljem da svakome pruži fizičku aktivnost, prilagođenu željama, potrebama i mogućnostima i da od Vas napravi zdravu, uspešnu i zadovoljnu osobu.

Prihvatite aktivan način života postepeno, uživajte u promenama i postignutim rezultatima, jer VAŠ RAZVOJ JE NAŠA MISIJA!

 

  • 10 različitih sekcija!
  • Sertifikovani treneri
  • Prepodnevni i poslepodnevni termini
  • Rad u malim grupama
  • Fizioterapeut na raspolaganju
  • Individualni i grupni treninzi